РЕГІОНАЛЬНИЙ КОНГРЕС
«ЛЮДИНА ТА ЛІКИ» - УКРАЇНА. ОДЕСА 2017
06.10.2017

Горностаєва Н.Ю. Переваги комбінованого лікування кашлю у дітей
Васильченко Л.В. Місце бактеріальних лізатів в профілактиці та лікуванні респіраторно-вірусних інфекцій у дітей
Маменко М.Є Гострі респіраторні захворювання: раціональний вибір тактики терапії
Величко В.І. Пневмонія: ефективна та раціональна антибіотикотерапія
Доан С.І. Актуальні проблеми гельмінтозів в Україні
Горностаєва Н.Ю. Особливості застосування пробіотиків у практиці лікаря педіатра
Стоянов О.М. Можливості холінергічної корекції патології центральної й периферичної нервової системи
Горанський Ю.І. Астенія як міждисциплінарна проблема
Величко В.І. Первинна профілактика алергії
Дубей Л.Я. Особливості діагностики та можливості лікування хвороби Гоше
Шатілло А. Рання діагностика хвороби Помпе
Тихонова С.А. Тактика антигіпертензивної терапії у пацієнтів високого ризику
Фомічев І.О. Трактування основних показників коагулограми. Лабораторна діагностика генетичних поліморфізмів, асоційованих з ризиком розвитку тромбофілії
Остапенко О.І. Клінічний досвід оптимізації лікування запальних хвороб органів малого тазу за допомогою комплексного біорегуляційного підходу
Тихонова С.А. Роль бета-адреноблокаторів у веденні кардіологічних пацієнтів з коморбідною патологією
Величко В.І. Інфекції сечовивідних шляхів в практиці сімейного лікаря
Голікова І. Особливості діагностики та можливості лікування хвороба Фабрі

USMLE Test Prep