XI Національний конгрес Людина та Ліки - Україна, 28.03 - 29.03.2018

Батушкін В.В.

Місце трьохкомпонентної гіпотензивної терапії у лікуавнні хворих з високим кардіоваскулярним ризиком

Кричинська І.В.

Вірусні пневмонії. Біомаркери запалення – новий акцент у веденні хворих з тяжкими інфекційними захворюваннями

Батушкін В.В.

Правила сучасної гіпотензивної терапії

Насонова Т.І.

Оптимізація функціонального відновлення при ішемічному інсульті

Бекетова Г.В.

Інноваційні підходи до профілактики і лікування респіраторних захворювань

Орленко В.Л.

Сучасні методи лікування цукрового діабету в практиці сімейного лікаря

Бойко М.

Актуальні новини раціональної антибіотикотерапії

Паламарчук А.Л.

Методологічні принципи ведення пацієнтів з дисфагією в умовах клініки реабілітації

Чабан О.С.

Стрес та астенія

Радченко А.Д.

Можливість нової комбінації блокатора ангіотензина II: кому, як і коли?

Дзюблик Я.О.

Проблема антибіотикорезистентності в терапії інфекцій нижніх дихальних шляхів

Савченко А.В.

Обструктивне апное сну, як причина вторинної АГ

Доан С.І.

Сучасні підходи у лікуванні пацієнтів із захворюваннями кишечника в практиці сімейного лікаря

Свиридов М. В.

Діабетична стопа. Проблема сучасного. Перспектива майбутнього

Жаданова О.Н.

Циркадний ритм підвищення артеріального тиску. Чи треба враховувати при виборі терапії?

Титова Т.А.

Стрес та хронічна мозкова недостатність в житті сучасної людини

Колеснікова І.П.

Епідемічна ситуація щодо вакцинокерованих інфекцій в Україні

Панасюк Л.А Неврологічні аспекти орфанних захворювань у дітей. Хвороба Помпе

Арунас Валіуліс

Сучасні погляди на раціональну антибіотикотерапію інфекцій дихальних шляхів у дітей

Балацька Н.І.

Вітамін д і захворювання шкіри

Маменко М.Є.

Вибір стартового антибіотика в епоху антибіотикорезистентності

Білоусова І.В.

Акне вульгарне. Актуальні питання сучасного менеджменту

Гавриленко Ю.В.

Респіраторні прояви алергії у дітей

Боброва І.А.

Сучасний погляд на аутоімунні захворювання печінки позапечінкові прояви при вірусному ураженні печінки

Риков О.А.

Атопічний дерматит у дітей

Гедеон І.В.

Бульозний епідермоліз

Троцька О.

Повідомлення від спонсора La Roche Posay

Дерев’янко Л.А.

Атопічний дерматит: нові можливості в лікуванні

Дубей Л.Я.

Діагностика та ефективність лікування хвороби Гоше в Україні

Доан С.І.

Інтерпретація результатів лабораторних досліджень при вірусних гепатитах

Невмержицька Л.

Хвороба Фабрі - диференційна діагностика та лікування

Доан С.І.

Ротавірусна інфекція в Україні

Глоба Є.В.

Цукровий діабет у дітей - діагностика різних його типів і патогенетичне лікування

Калмикова А.В.

Особливості морфологічної діагностики захворювань шкіри

Дубей Л.Я.

Ураїнська Академія Педіатрії – погляд в майбутнє

Коляденко К.В.

Супероксиддисмутаза в лікуванні запалення шкіри

Пугач Б.

Сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики кору

Саулов А.В.

Рідкісні карциноми шкіри. Сучасний погляд на проблему

Вовк В.М.

Особливості пневмококової інфекції у дітей

Хобзей К.М.

Випадіння брів: один симптом – безліч хвороб

Бухаріна Є.М.

Ротавірус – король гастроентеритів

Чирков Ю.Е.

Інвазивні методи діагностики при дифузних ураженнях печінки

Гапонова С.О.

Інфекційний мононуклеоз – не такий страшний вовк, як його малюють

Швець Ю.П.

Вогнищеві доброякісні захворювання

Палатна Л.О.

Вірусні діареї у дітей: диференційна діагностика і тактика лікування

Якуб М.Д.

НАЖБП: визначення випадків захворювання й скринінг у групах ризику: де ми знаходимося?

Ольхович Н.В.

Діагностика і лікування мукополісахаридозу і типу

Якуб М.Д.

НАЖБП: неінвазивні методи – роль у діагностиці та під час подальшого спостереження

Васецька Н.В.

Бустрикс - захист проти вакциноконтрольованих захворювань

Єна Л.М.

Артеріальна гіпертензія і серцево-судиний контінуум кому що і як

Бурчинський С.Г.

Тривожні та когнітивні розлади при старінні: клініко-фармакологічні аспекти

Карабань І.М.

Сучасні аспекти діагностики і лікування хвороби Паркінсона

Цогоєв Ю.Ю.

Ендоваскулярне лікування ішемічного інсульту

Жарінова В.Ю. Оптимізація лікування хворих літнього віку з ішемічною хворобою серця
    Копчак О. О.

Вікові особливості когнітивних порушень при коморбідності метаболічного синдрому та судинної патології головного мозку