Атеросклероз: инновационные стратегии профилактики и терапии кардиоваскулярных осложнений

22 октября 2010

Сучасні уявлення про патогенез та прогресування атеросклерозу, як основа терапії.Коваль О.А

Ішемічна хвороба серця: епідеміологія і статистика.Горбась І.М.

Сучасні підходи до діагностики атеросклерозу. Осовська Н.Ю.

Як підвищити прихильність пацієнтів до статинотерапії. Ахмеджанов Н.М.(Москва).

Шляхи покрашення прогнозу пацієнтів з ІХС в реальній клінічній практиці. Соломенчук Т.М.

Аритмії серця і застосування статинів. Жарінов О.Й.