On-line тренажер для підготовки до екзамену на атестацію (передатестаційний цикл)


 

П С И Х І А Т Р І Я
1. "Загальна психопатологія"
2. "Методи обстеження психічно хворих"
3. "Шизофренія"
4. "Афективні розлади"
5. "Епілепсія"
6. "Геронтопсихіатрія"
7. "Дитяча психіатрія"
8. "Психогенії, межові стани"
9. "Наркологія"
10. "Лікування психічних розладів"
11. "Організаційні питання психіатрії"