Україна – популяція високого ризику. Вирок чи точка відліку? Горбаль І.М.

Сімейні гіперхолістеринемії. Роль методів екстракорпоральної гемо корекції. Тодуров Б.М.
Ендотеліальна дисфункція і атеросклероз. Еволюція розуміння клінічної ролі мікроальбумінурії. Більченко О.В.
Значення гіполіпідемічної терапії для хворих атеросклерозом. Нові європейські рекомендації. Аверков О.В., Росія
Лікування АГ. Місце статинотерапії. Соломенчук Т.М.
Хірургічне та інтервенційне лікування атеросклерозу. Тодуров Б.М.
Профіль серцево-судинного ризику і терапія upstream у хворих із фібриляцією передсердь. Жарінов О.Й.

Серцево-судинна патологія і діабет. Поглід ендокринолога. Соколова Л.К.