Статини в кардіології, Дзяк Г.В.

Як попередити інсульт у хворого на артеріальну гіпертензію, Більченко О.В.

Поширеність та характер дисліпідемій у дорослій популяції м. Дніпропетровськ, Колесник Т.В.

Як підвищити прихильність пацієнтів до статинотерапії, Перцева Т.О.

Шляхи корекції нікотинової залежності при захворюваннях внутрішніх органі, Анохіна Г.А.

Фібриляція передсердь та поєднана патологія, Ханюков О.О.

Прокінетики у нормалізації рухових порушень шлунку при захворюваннях верхніх відділів ШКТ, Анохіна Г.А.

Диференціальний підхід до лікування пацієнтів на неерозивну та ерозивну ГЕРХ, Зак М.Ю.

Сучасне лікування харчових отруєнь, Митус Н.В.

Проблема резистентності збудників позашпитальних інфекцій, шляхи її подолання, Березняков І.Г.

Антибактеріальна терапія поза шпитальної пневмонії в амбулаторних умовах, Сімонов С.С.

Гострі та рецидивуючі запальні захворювання дихальних шляхів, Недельська С.М.

Вторинна профілактика серцево-судинних захворювань: проблеми та задачі, підвищення її ефективності, Курята О.В.

Підходи до діагностики та лікування алергічних захворювань, Зайков С.В.

Особливості імунного статусу та імунопрофілактика при бронхолегеневих захворюваннях, Назар О.В.

Гельмінтози у дітей. Сучасні підходи до профілактики та лікування, Палатна Л.О.

Неускладнені захворювання сечовивідної системи та можливі шляхи їх корекції, Чухрієнко Н.Д.

Традиційні технології здоров’я в сучасній клінічній медицині, Заболотний К.Б. (Санкт-Петербург, Росія)

Актуальність спелеотерапії на сучасному етапі, Музильов В.В.

Все видео-лекции размещена на сайте в соответствии со  Статьей 21. «Свободное использование произведения с указанием имени автора», Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах» (в редакции от 11 июля 2001 № 2627-III)