Гострі питання інсультології в Україні,Поліщук М.Є
Стан надання медичної допомоги хворим з мозковим інсультом в Україні. Розвиток наукових досліджень при церебральній патології, Волошин П.В.  
Неврологічні прояви та їх корекція у пацієнтів із пролапсом митрального клапану, Міщенко Т.С.
Профілактика інсульту: у фокусі пацієнти із фібриляцією передсердь, Тріщинська М.А.
Інноваційні підходи до профілактики інсульту у пацієнтів із фібриляцією передсердь. Чи можливо захистити більше пацієнтів? Сичев О.С.
Мозок та діабет. Що ми не усвідомлюємо?, Московко С.П.
Головний мозок – "мішень" діабету, Маньковський Б.М.
Чи існують універсальні ліки? Альфа-ліпоєва кислота: мультіспецифічний препарат для мультифакторного захворювання, Соколова Л.К.