Человек и Лекарство - Украина 2012
 

 

    Коморбідність: ренесанс чи нова філософія в медицині Коваленко В.М. Інфекційно-токсичний шок у клініці інфекційних хвороб Колесник Р.О., Дуда О.К.
   
 
Вікові особливості фармакотерапії та фактори, що їх зумовлюють Безруков В.В. Надання медичної допомоги хворим із гострим мозковим інсультом на догоспітальному етапі Зозуля І.С., Боброва В.І.
 
    Від лікування атеросклерозу до попередження атеротромбозу: фокус на терапію статинами Амосова К.М. Негативні тенденції у діагностиці гострого перитоніту Слонецький Б.І., Максименко М.В., Лобанов С.М., Керашвілі С.Г.
 
    Лікування артеріальної гіпертензії у 2011 році: фокус на комбінації Сіренко Ю.М. Застосування холіноальфосцерату у клінічній практиці Ніконов В.В.
 
    Хронічне ураження нирок – глобальна медична та соціальна проблема Дядик О.І. Гострі отруєння γ-гідроксил-бутіратом: клініка, невідкладна допомога Іващенко О.В.
 
    Стратегія оптимальної ангіопротекції у лікуванні хворих на АГ Соломенчук Т.М. Медична допомога на догоспітальному етапі та додобова летальність Марков Ю.І.
 
    Статинотерапія у пацієнтів дуже високого серцево-судинного ризику Лутай М.І. Захист головного мозку в гострому періоді інсульту Зозуля А.І.
 
    Астма та серце Мостовий Ю.М. Сучасні принципи базисної терапії хворих на ХОЗЛ Яшина Л.О.
 
    Полівалентні механічні бактеріальні лізати. Огляд результатів клінічних досліджень Mario Cazzola (Італія) Бронхіальна астма: проблеми та рішення Перцева Т.О.
 
    Патогенетичні особливості кардіоемболічного та атеротромботичного інсульту Кузнецова С.М. Оранж кард як інструмент оцінки ведення хворих на БА та ХОЗЛ Мостовий Ю.М.
 
    Алгоритм діагностики та лікування хронічного порушення мозкового кровообігу у пацієнтів з АГ Мурашко Н.К. Сучасні принципи діагнгостико-лікувальної тактики у хворих перитонітом Максименко М.В., Слонецький Б.І., Вербицький І.В., Довженко О.Д.
   
    Сучасні можливості нейрофармакології в практиці лікаря-невролога Бурчинський С.Г. Післяінсультна епілепсія: тактика лікування хворих Зозуля І.С.
   
    Сучасні підходи до діагностики та лікування нейропатичного болю Цимбалюк В.І., Федірко В.О. Невідкладна допомога при гіпертермічному синдромі у дітей на догоспітальному етапі Орел В.В., Марков Ю.І.
   
    Медикаментозні гастропатії. Сучасний погляд на проблему Осьодло Г.В. Вплив преінфузії оксиетильованих крохмалів на центральну гемодинаміку при спінальній анестезії кесаревого розтину Семенова Т.О., Поталов С.О., Голдовський Б.М., Серіков К.В., Льовкин О.А., Сідь Е.В., Машко О.П.
   
    Психосоматичні розлади. Проблема сучасності Кожина Г.М. НПЗП – альтернатива опіатному післяопераційному знеболенню Поталов С.О., Голдовський Б.М., Семенова Т.О., Серіков К.В., Льовкін О.А., Сідь Е.В., Машко О.П.
   
    Клінічна оцінка оптимізації лікування вегетативних порушень Коваленко О.Є., Рощина Л.П. Деякі організаційні питання догоспітальної допомоги потерпілим внаслідок ДТП Процик А.І
   
    Особливості нейрофізіологічних феноменів для оцінки прогнозування гострих порушень мозкового кровообігу Олексюк-Нехамес А.Г. Побічні реакції, спричинені нестероїдними протизапальними лікарськими засобами: сучасний стан проблеми в Україні Кашуба О.В.
     
    Нова редакція Глобальної Ініціативи з Обструктивних захворювань легень (GOLD) Яшина Л.О., Фещенко Ю.І.  
Все видео-лекции размещена на сайте в соответствии со Статьей 21. «Свободное использование произведения с указанием имени автора», Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах» (в редакции от 11 июля 2001 № 2627-III)