V з'їзд ГО "УКРАЇНСЬКА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ"
м. Київ 18-19 вересня 2014 року (вибрані лекції)

 

Анохіна Г.А. «Синдром інсулінорезистентності в розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки та шляхи корекції»
Анохіна Г.А. Лекція мастер-класу «Ефективні дієтичні інтервенції при деяких захворюваннях гепатобіліарної системи»
Шадрин О.Г. «Особливості дієтотерапії і корекції запальних захворювань печінки у дітей з синдромом холестаза»
Дуда А.К. «Таргетна терапія хронічних захворювань печінки»
Осьодло Г.В. «Гепатопротекція при коморбідних захворюваннях внутрішніх органів: вибір препарату»
Решетілов Ю.І. «Диференційна діагностика синдрому метеоризму»
Щербініна М.Б. «Колоректальний рак: можливості канцепревенції»
Все видео-лекции размещена на сайте в соответствии со  Статьей 21. «Свободное использование произведения с указанием имени автора», Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах» (в редакции от 11 июля 2001 № 2627-III)