КОНФЕРЕНЦІЇ
З ОНКОЛОГІЇ

2012 2014 2015

СУЧАСНІ ПІДХОДИ В ЛІКУВАННІ ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ
м.Вінниця, 21-22 травня 2015 року

 

 

 

Тестирование статуса мутация BRAF при меланоме, Клименко С.В. Диагностика HER2-статуса при раке молочной железы как основа выбора терапии, Клименко С.В.
Возможности терапии поздних стадий меланомы кожи, Кукушкіна М.М.

Етапи встановлення терапії HER 2 позитивного раку молочної залози Аникусько Н.Ф.

LISOD. Как мы лечим рак яичника, Винницкая А.Б.

Иммуноконьюгаты: лиганд-направленная таргетна терапія («волшебные пули» Пауля Эрлиха), Ковальов О.О.

Паллиативная химиотерапия рака шейки матки: надежда или путь в никуда? Кузнецова О.В. Возможности лекарственного лечения диссеминированого рака молочной железы Риспаева Д.Э.
Застосування персоналізованого алгоритму планування поєднаної променевої терапії у хворих на місцевопоширений рак шийки матки, Тюєва Н.В. Інноваційна технологія лікування доброякісних новоутворень тіла матки, Манжура О.П.
Тактика ведения больных распространенным раком яичника, Манжура Е.П. Хірургічне і комплексне лікування раку молочної залози Смоланка І.І.

«Підводні камені» в патоморфологічній діагностиці лімфом, Селезньов О.О.

Таргетна терапія метастатичного раку нирки, Сакало В.С.

Досвід використання бетаметазону (Бетаспан) в онкологічних хворих, яким показана поліхіміотерапія з різними локалізаціями захворювання, Свідерський Є.В.

Сучасні підходи до хірургічного лікування локалізованого раку нирки, Церковнюк Р.Г.
Досвід використання медико-генетичного консультування і тестування на поліморфні варіанти гену ESR1 у хворих з доброякісною та злоякісною патологією органів жіночої репродуктивної системи, Палійчук О.В. Лапароскопічний вид доступу в хірургічному лікуванню раку шийки матки I – III ст., Григоренко А.М.
Показники гемостазу у хворих на рак тіла матки на доопераційному та ранньому післяопераційному періоді, Кривокульський Б.А. Современные возможности лапароскопической онкоурологии и методы ранней диагностики раку мочевого пузиря, Соснин Н.Д.

Сучасні стандарти діагностування та лікування раку грудної залози, Славомір Трепка (Польща)

Миниинвазивный доступ в онкоурологии, Лысенко В.В.

Алгоритмы лечения гормончувствительного рак молочной железы, Риспаева Д.Э.

Сучасні алгоритми лікування цервікальної інтраепітеліальної неоплазії. Володько Н. А.

Рак молочної залози: хіміотерапія – вибір заради життя Пономарьова О.В.

Порівняльна характеристика методів дренування малого таза після розширених екстирпацій матки у хворих на рак шийки матки, Каюк В. Г.

Складні випадки в діагностиці та лікуванні раку молочної залози. Шпарик Я.В.

Роль бісфосфонатів у лікуванні кісткових метастазів, Костюк О.Г.
Історія розвитку онкології Вінниччини, Болюх Б.А. Корекція неврологічних порушень при хіміотерапії у онкохворих, Шевня С.П.
Опыт работы польских онкологических центров Тромбопрофілактика в онкохірургії. Погляд анестезіолога, Лісний І.І.
Актуальні питання діагностики та лікування лімфопроліферативних захворювань, Крячок І.А. Сучасні можливості радіохірургії та радіотерапії в медичному центрі Кіберклініки Спіженко, Чеботарева Т.І.
Персонификация лечения рака, Ковальов О.О. Фторафур – перспективи використання в сучасній клінічній онкології, Іванкова В.С.

Гепатопротектори у онкохворих, Мороз Л.В.

Современная диагностика ппт и синтиграфическая оценка  сигнального онкоузла в онкологической практике, Лукаш Холаки (Польша)
Все видео-лекции размещены на сайте в соответствии со Статьей 21. «Свободное использование произведения с указанием имени автора», Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах» (в редакции от 11 июля 2001 № 2627-III)