IX Національний конгрес Людина та Ліки - Україна, 31.03 - 01.04.2016

СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД: ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ЛІКАРЮ ПЕРВИННОЇ ЛАНКИ СІМЕЙНА МЕДИЦИНА/ КАРДІОЛОГІЯ/ ГЕМАТОЛОГІЯ/ ПЕДІАТРІЯ
Мітьковська Н.П. Метаболічний синдром та АГ Республіка Білорусь (трансляція)
Приходько В.Ю. Залізодефіцитна анемія у практиці сімейного лікаря
Крамарєв С.О. Гельмінтози: питання діагностики та лікування
Бодня К.І. Актуальний підхід в лікуванні гельмінтозів
Шадрін О.Г. Стан ШКТ та шляхи його корекції у пацієнтів з гельмінтозами
Уманець Т.Р. Гострі ренити у дітей. Підвищення ефективності та безпеки лікування
Кузнєцова Л.В. Можливості застосування пробіотика Лактувіт Форте з позиції клінічної імунології
Квашніна Л.В. Можливості , перспективи та терапевтична ефективність В.coagulans в педіатричній практиці
Квашніна Л.В. Дефіцит Вітаміну D - проблеми, що існують
Борисенко М.І. Узагальнення результатів багаторічного удосконалення лікування патології підшлункової залози у хворих з хронічним гастродуоденітом в залежності від стану гепатобіліарної системи
Кашуба О.В. Ібупрофен: місце у сучасній фармакотерапії відповідно до критеріїв ефективності та безпеки
МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ СИМПОЗІУМ: ОСОБЛИВОСТІ ФАРМАКОТЕРАПІЇ - ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ
Купраш Л.П. Оптимізація медикаментозної терапії хворих похилого і старечого віку
Поворознюк В.В. Захворювання кістково-м’язової системи та вік: діагностика, профілактика, лікування
Бачинська Н.Ю., Холін В.О., Рожелюк І.Ф., Демченко О.В. Лікування когнітивних порушень при старінні
Бурчинський С.Г. Психосоматика і старіння – сучасні можливості фармакотерапії
Брунь Л.В. Експериментальне дослідження безпечності застосування аміноцукру 2-d-(+)-глюкозаміну та мефенамінової кислоти при сумісному використанні
Епідемічна ситуація з ВІЛ/СНІД в Україні.
Розширенний доступ до тестування на Віл - ефективний захід подолпння епідемії
Аниретровірусна терапія: вчора, сьогодні, завтра
Інноваційний інгібітор інтегрази в терапії ВІЛ-інфекції: результати клінічних досліджень
Реакція гіперчутливості до абакавіру: виявлення схильності, клінічні прояви і тактика ведення пацієнта
Практика застосування долутегравиру (Іінтерактивна дискусія)
Наукові розробки та соціальні ініціативи ГСК/ ViiV щодо ВІЛ-інфекції
Современные клинические протоколы АРТ у взрослых и подростков. Что изменилось?
Вірусний гепатит С: діагностика та сучасний підхід до лікування
Доан С.І. Актуальність ВІЛ-асоційованої патології в Україні
Современніе аспекты диагностики и лечения ВИЧ-инфецированных пациентов
Ко-інфекція: ВІЛ та гепатит С. Тактика лікування
Неолаб - якість і надійність
Инновационные продукты компании Dr.Weigert для процессов мойки и дезинфекции медицинского инструментария