Алгоритми діагностики та лікування судинно-ендокринної патології. Діабетична ретинопатія. Глаукома. Міждисциплінарний підхід 20.04.2017

Паньків В.І. Сучасні шляхи досягнення компенсації  цукрового діабету II типу
Юзвенко Т.В. Мистецтво досягнення цільових рівнів глікемії при цукровому діабеті II типу
Веселовська Н.М. Эфективність ранньої діагностики та інтраокулярного контролю ДМН
Пархоменко О.Г. Медикаментозне лікування ДМП
Горобейко М.Б. Скрита ішемія нижніх кінцівок у хворих на цукровий  діабет II типу
Черенько М. Сучасні аспекти лікування ендокринної орбітопатології
Батушкин В.В., Зяблінцев Д.С. Актуальні проблеми цукрового діабету в сучасний період

USMLE Test Prep

Вітовська О.П. ЦД та його ускладнення. Виклик часу
Веселовська Н.М.

Новий погляд на нейропротекцію  та лікування  ДР та ДМО

Недзвецька О.Г.

Патогенетичне обгрунтування терапії ДР 

Пархоменко О.Г.

Нові можливості діагностики ДМН

Риков С.О. Глаукома_світові тенденції поширення та реальні  кроки профілактики
Веселовська З.Ф.

Еволюція патогенезу  та алгоритмів лікування глаукоми

Безкоровайна І.М.

НВГ - (класифікація, патогенез, алгоритм лікування)

Сердюк В.М.  

Ефективність комбінованого хірургічного лікування хворих на вторинну неоваскулярну глаукому

Бездетко П.А. Глаукома. Сучасні акценти, перспективи фармакотерапії
Новицький І.Я. Критерії ефективності оперативного лікування глаукоми
Пархоменко О.Г Нові можливості в лікуванні ПВКГ ПОУГ
Шаргородська І.В. Патогенетичне обгрунтування терапії медикаментозно індукованого ССО
Петренко О.П.

Особливості психологічного портрету хворого на глаукому

Жеребко І.Б.

Інформаційне повідомлення